19 Ekim 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30923

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ

BEBEK FORMÜLLERİ VE DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2019/14)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/42)

MADDE 1 –  2/7/2019 tarihli ve 30819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri ve Devam Formülleri Tebliği (Tebliğ No: 2019/14)’nin Ek-1’indeki “5.YAĞLAR” başlığı altında yer alan 5.3 numaralı maddesi ve “11. VİTAMİNLER” başlığı altında yer alan D vitaminine ait satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5.3. Erusik asit içeriği, toplam yağ içeriğinin  % 0,4’ünü geçmemelidir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek-2’sindeki “4.YAĞLAR” başlığı altında yer alan 4.3 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4.3. Erusik asit içeriği, toplam yağ içeriğinin  % 0,4’ünü geçmemelidir.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/7/2019

30819