17 Ekim 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30921

YÖNETMELİK

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinden:

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/6/2010 tarih1i ve 27607 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Mustafa Kemal Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Mustafa Kemal Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma” ibaresi “Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma” olarak, 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Mustafa Kemal Üniversitesine” ibaresi “Hatay Mustafa Kemal Üniversitesine” ve “Mustafa Kemal Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin” ibaresi “Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin” olarak, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Mustafa Kemal Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini” ibaresi “Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini” olarak, aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan “Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörünü” ibaresi “Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörünü” olarak, (d) bendinde yer alan “Mustafa Kemal Üniversitesini” ibaresi ise “ Hatay Mustafa Kemal Üniversitesini” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/6/2010

27607