14 Ekim 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30918

YÖNETMELİK

Giresun Üniversitesinden:

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/8/2011 tarihli ve 28027 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Giresun Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Meslek yüksekokullarında, bir yarıyıl boyunca, işletmelere mesleki uygulama için gönderilen öğrencilerin almak zorunda olduğu dersler için oluşturulacak gruplandırmada öğrenci sayısı, altıdan az olmamak üzere her öğretim yılı başında ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

16/8/2011

28027

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

15/6/2012

28324

2-

5/2/2013

28550

3-

4/2/2014

28903

4-

16/6/2014

29032

5-

14/7/2015

29416

6-

30/7/2017

30139

7-

17/12/2017

30273