11 Ekim 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30915

KANUN

ASYA VERİMLİLİK TEŞKİLATI KURULUŞ ANLAŞMASINA KATILMAMIZIN

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7187                                                                                                         Kabul Tarihi: 2/10/2019

MADDE 1 – (1) 14 Nisan 1961 tarihinde Manila’da imzalanan “Asya Verimlilik Teşkilatı Kuruluş Anlaşması”na katılmamız uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

10/10/2019