7 Ekim 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30911

YÖNETMELİK

Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/3/1995 tarihli ve 22232 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.