25 Eylül 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30899

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MÜLKİYETİNDEKİ

TAŞINMAZLAR İLE KULLANIMINDAKİ ALANLARIN

İDARESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –  30/5/2018 tarihli ve 30436 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Genel Müdürlüğünün Mülkiyetindeki Taşınmazlar ile Kullanımındaki Alanların İdaresine İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim)” ibaresi “Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE – oniki aylık ortalamalara göre değişim)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim)” ibaresi “Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE – oniki aylık ortalamalara göre değişim)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 –  Bu Yönetmelik 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere  yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Karayolları Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/5/2018

30436

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/1/2019

30656 (Mükerrer)