23 Eylül 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30897

YÖNETMELİK

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI ARAŞTIRMA

VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/6/2005 tarihli ve 25836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin adı “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.            

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi ve 2 nci maddesinde yer alan “Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezinin” ibareleri ‘‘Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin’’ olarak değiştirilmiş, 4 üncü maddesinde yer alan “Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi” ibareleri “Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Kadın ve aile sorunları ile ilgili çalışma yapanlar arasında koordinasyon sağlamak ve kaynak oluşturmak.

b) Kadın ve aile ile ilgili olarak teorik ve uygulamalı çalışmalar yapmak.”

“f) Kadın ve aile çalışmaları ile ilgili araştırma yapan Üniversite öğrencilerine destek sağlamak.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

5/6/2005

25836

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/11/2012

28467