21 Eylül 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30895

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

DEMİRYOLU EMNİYET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/11/2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Demiryolu Emniyet Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinde yer alan “dört” ibaresi “beş” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/11/2015

29537

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

28/4/2017

30051

2-

26/10/2018

30577

3-

15/1/2019

                   30656 (Mükerrer)