19 Eylül 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30893

YÖNETMELİK

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

UÇUŞ TEKNİSYENLERİ LİSANS VE SERTİFİKA YÖNETMELİĞİ

(SHD: T-43)’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/01/1972 tarihli ve 14068 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Uçuş Teknisyenleri Lisans ve Sertifika Yönetmeliği (SHD: T-43) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.