16 Eylül 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30890

YÖNETMELİK

İstanbul Teknik Üniversitesinden:

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/3/2013 tarihli ve 28593 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Denizcilik Fakültesinde 28/2/2010 tarihli ve 27507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denizcilere Mahsus Kıyafet Yönetmeliği hükümlerine göre eğitim ve öğretim üniformalı yapılır. Üniformaya ilişkin hususlar Üniversite tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/3/2013

28593