14 Eylül 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30888

YÖNETMELİK

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DOPİNGLE MÜCADELE UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/8/2015 tarihli ve 29445 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Dopingle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “ANKARA ÜNİVERSİTESİ BAĞIMLILIK VE DOPİNGLE MÜCADELE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci ve 6 ncı maddesinde yer alan “Dopingle Mücadele” ibareleri “Bağımlılık ve Dopingle Mücadele” olarak,  12 nci maddesinde yer alan “dopingle mücadele” ibaresi “bağımlılık ve dopingle mücadele” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Merkez (BADOPMAM): Ankara Üniversitesi Bağımlılık ve Dopingle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezini,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Merkezin amacı; bağımlılık ve dopingle mücadele hakkında bilimsel araştırmalar yapmak, bu amaçla etkinlik gösteren kamu kurumlarına ve özel kuruluşlara danışmanlık desteği vermek ve gerekli uzmanların yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bağımlılık ve dopingle mücadele konularında yurt içi ve yurt dışındaki üniversite, enstitü, merkez ve diğer ilgili kurumlarla iş birliği yapmak.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/8/2015

29445

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

5/3/2018

30351