10 Eylül 2019 Tarihli ve 30884 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİK

—  Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 17/7/2019 Tarihli ve 2015/4206 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 17/7/2019 Tarihli ve 2015/19167 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 17/7/2019 Tarihli ve 2016/14613 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 17/7/2019 Tarihli ve 2017/26291 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.