9 Eylül 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30883

YÖNETMELİK

Kırklareli Üniversitesinden:

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/12/2010 tarihli ve 27794 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırklareli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Üniversitenin ön lisans/lisans programında bir dönem için belirlenen derslerin kredi toplamı en az 18 en fazla 24 olabilir. Kredi toplamının 24’ün üzerinde olabilmesi için birim kurulu kararı ve Senato onayı gerekmektedir. Bir yarıyıla ait derslerin AKTS kredileri toplamı, her yarıyılda 30 olmak üzere yaz dönemi hariç yıllık 60’tır. Bir ön lisans müfredat programı 120, lisans müfredat programı 240 AKTS kredisinden oluşur. Ancak Üniversitenin, Sağlık Yüksekokulunda ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda sınır bir ders artırılabilir. Ortak zorunlu derslerin kredileri, bu toplama dâhildir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kırklareli Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/12/2010

27794

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

5/11/2011

28106

2-

6/3/2013

28579

3-

15/8/2015

29446

4-

23/10/2017

30219

5-

20/9/2018

30541