8 Eylül 2019 Tarihli ve 30882 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Altınbaş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—  Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Değer Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Antalya Bilim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Dil Eğitim Programı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.