7 Eylül 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30881

KURUL KARARI

Kişisel Verileri Koruma Kurumundan:

KARAR

Karar Tarihi               :  03/09/2019

Karar No                    :  2019/265

Toplantı Sıra Sayısı   :  2019/32

Konu Özeti                 :  VERBİS Kayıt Sürelerinin Uzatılması

 

Toplantıya Katılan Üyeler

Başkan                        :  Prof. Dr. Faruk BİLİR

Üyeler                          :  Cabir BİLİRGEN, Turan ARIK, Bayram ARSLAN, Hasan AYDIN, Şaban BABA, Dr. İhsan Ezel BÜYÜKSEKBAN, Murat KARAKAYA, Dr. Cengiz PAŞAOĞLU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile muhtelif sektör temsilcileri tarafından Kuruma intikal ettirilen Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin taleplerin değerlendirilmesi neticesinde;

– Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmasına,

– Bu kararın Kurum internet sayfasında duyurulması ve Resmî Gazete’de yayımlanmasına

oybirliği ile karar verilmiştir.