3 Eylül 2019 Tarihli ve 30877 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Yerel Çeşitlerin Kayıt Altına Alınması, Üretilmesi ve Pazarlamasına Dair Yönetmelik

—  Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/4)

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/5)

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/6)

 

KURUL KARARLARI

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/08/2019 Tarihli ve 8804 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/08/2019 Tarihli ve 8805 Sayılı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.