31 Ağustos 2019 Tarihli ve 30874 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

—  Birleşmiş Milletler, Türkiye, Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) Uzay Hukuku ve Politikası Konferansına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşmiş Milletler Arasında Mektup Teatisi Yoluyla İmzalanan Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1493)

 

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

—  Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi ve Banco Nacional de Cuba (BNC) Arasında 28/6/2019 Tarihinde İmzalanan Ekli 30 Mart 2005 Tarihli Kredi Sözleşmesine İlişkin Yeniden Yapılandırma Sözleşmesinin İmza Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1492)

 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491)

—   Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1494)

—   Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1495)

 

ATAMA KARARLARI

—   Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Şenay YALÇIN’ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/301)

—   Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Temsilciliklerine Ait Görevlendirme Kararı (Karar: 2019/302)

—   Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılıklarına, Oğuzhan ÖZBAŞ ve Murat ÇETİNKAYA’nın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/303)

 

YÖNETMELİKLER

—  Kapadokya Alan Komisyonunun Teşkili, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

—  İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararları (No: 2019/97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106)

—   Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/55)

—   Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (EURO 5 ve EURO 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2009/22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SVGM-2019/9)

—  TS 1026-91 Bağlama Elemanları-Altıköşe Somunlar-Bölüm 91: Metrik-Normal ve İnce Adımlı-Kaynak Edilerek Kullanılan-Mamul Kalitesi A Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS–2019/20)

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 28/08/2019 Tarihli ve 2019/ÖİB-K-22, 23, 24, 25, 26 ve 27 Sayılı Kararları

—  Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ (III-62.3)

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.