24 Ağustos 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30868

ANA STATÜ

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 3/4/2014 tarihli ve 28961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bisiklet Federasyonu Ana Statüsünün 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinden en az birisine en az üç sporcu ve üstü ile Türkiye şampiyonası ve Federasyon resmî faaliyetlerinin yarısından bir fazlasına katılıp yarışı tamamlamış olmak kaydıyla;

1) Kulüplerden ikişer üye,

2) Büyük erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonası Yol Yarışı Şampiyonu olmuş Kulüplerden ayrıca birer üye,”

MADDE 2 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı yürütür.

 

Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/4/2014

28961