22 Ağustos 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30866

YÖNETMELİK

Hasan Kalyoncu Üniversitesinden:

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/11/2015 tarihli ve 29527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Akademik yılın sonunda hazırlık programında başarılı olamayanlar ikinci akademik yılın başında yapılan Muafiyet ve Düzey Belirleme Sınavına girerler ve başarılı olmaları durumunda kayıtlı oldukları programa devam ederler. Başarılı olamayanlar yapılan sınavın sonucuna göre uygun kurlara yeniden yerleştirilirler. İlk yarıyıl veya ikinci yarıyıl sonunda başarılı olanlar, normal programlarına devam eder. Hazırlık sınıfında ikinci yılsonunda da başarısız olanların Üniversite ile ilişikleri kesilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

9/11/2015

29527

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

29/5/2017

30080

2-

24/6/2018

30458