22 Ağustos 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30866

YÖNETMELİK

Hasan Kalyoncu Üniversitesinden:

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜRLERARASI DİYALOG VE EĞİTİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/12/2011 tarihli ve 28143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kültürlerarası Diyalog ve Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü yürütür.