18 Ağustos 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30862

YÖNETMELİK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS-LİSANS

EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/5/2014 tarihli ve 28993 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi hariç, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuar, yüksekokullar ve meslek yüksekokullarındaki hazırlık sınıfları dâhil önlisans ve lisans eğitim-öğretiminde uygulanacak esasları düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Üniversite birincisi, fakülteler tarafından belirlenen yüksek onur öğrencileri arasından seçilir ve Rektörlükçe takdir belgesi ile ödüllendirilir.”

“d) Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunu birincilikle tamamlayan yüksek onur öğrencileri arasından GNO’suna göre en yüksek puana sahip olanlar Fakülteler birincisi, Yüksekokullar birincisi ve Meslek Yüksekokulları birincisi olarak kabul edilir ve Rektörlükçe takdir belgesi ile ödüllendirilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/5/2014

28993

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

27/9/2016

29840

2-

22/10/2017

30218