16 Ağustos 2019 Tarihli ve 30860 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462 ve 1463)

 

ATAMA KARARLARI

—  Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2019/275, 276, 277, 278, 279, 280, 281 ve 282)

 

YÖNETMELİKLER

—  Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

—  Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

GENELGELER

—   Enerji ve Tabii Kaynak Yatırımları Takip ve Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2019/16 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

—   Nükleer Güç Santrali Projeleri ile İlgili 2019/17 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

—   Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu ile İlgili 2019/18 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

 

TEBLİĞLER

—  Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

DÜZELTME:  Siirt İlindeki Bazı Alanların “Botan Vadisi Milli Parkı” Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1421) ile İlgili

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


16/8/2019 tarihli ve 30860 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Milletlerarası Andlaşmalar yayımlanmıştır.


 


Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.