16 Ağustos 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30860

DÜZELTME

15/8/2019 tarihli ve 30859 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Siirt İli, Merkez, Aydınlar ve Eruh İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların “Botan Vadisi Milli Parkı” Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1421)’da yer alan “Aydınlar” ibaresi “Tillo” şeklinde değiştirilerek düzeltilmiştir.