15 Ağustos 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30859

YÖNETMELİK

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Bütünleme sınavı; dönem sonu veya yılsonu sınavında başarısız olunan dersler için açılan sınavdır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 32 nci maddede belirtilen mazeretler nedeniyle öğrenimlerine devam edemeyecek olan öğrenciler, ilgili dönemin en geç ikinci haftası sonuna kadar başvurmaları halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile iki döneme kadar kayıt dondurabilir.

(2) Sağlık nedeniyle yapılacak kayıt dondurma istekleri için başvuru süresinde sınırlama yoktur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Öğrenciler, istedikleri takdirde, şahsen dilekçeleri ile başvuruda bulunarak (özel hallerde öğrencinin noter kanalı ile belirlediği bir vekil ile) kayıtlarını sildirebilirler. Kayıt sildirme işlemi posta yoluyla yapılamaz. Öğrencinin, kayıt sildirme isteğine ilişkin dilekçesinin kayda girdiği tarih ilişik kesilme tarihi olarak belirlenir ve Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu durumdaki öğrencilere, kayıt esnasında vermiş oldukları belgeler iade edilir. Öğrencinin Üniversiteden kaydının silinmesi halinde ödemiş olduğu öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti iade edilmez. Bu şekilde ayrılan öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/10/2011

28101

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

22/8/2012

28389

2-

17/1/2013

28531

3-

11/3/2013

28584

4-

19/6/2013

28682

5-

24/4/2014

28981

6-

1/8/2014

29075

7-

29/6/2015

29401

8-

7/6/2016

29735

9-

24/4/2017

30047

10-

11/3/2018

30357

11-

5/6/2018

30442

12-

22/4/2019

30753