10 Ağustos 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30858

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TEKERLEKLİ ARAÇLAR VE BU ARAÇLARA TAKILAN VE/VEYA ARAÇLARDA

KULLANILAN AKSAM VE PARÇALAR İLE İLGİLİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

AVRUPA EKONOMİK KOMİSYONU TEKNİK DÜZENLEMELERİNİN

UYGULAMAYA KONULMASINA VE BAZI TEBLİĞLERİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SGM-2009/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SVGM-2019/3)

MADDE 1 – 13/2/2009 tarihli ve 27140 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekerlekli Araçlar ve Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile İlgili Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Teknik Düzenlemelerinin Uygulamaya Konulmasına ve Bazı Tebliğlerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (SGM-2009/1)’in Ek-1’inde yer alan tabloya aşağıdaki R-138 ila R-147 numaralı satırlar eklenmiştir.

“

R-138

Duyulabilirliği Az Karayolu Taşıtlarının (QRTV) Onayı ile İlgili Teknik Düzenleme

R-139

Fren Destek Sistemleri (BAS) ile Donatılmış Binek Araçların Onayı ile İlgili Teknik Düzenleme

R-140

Elektronik Kararlılık Kontrol (ESC) Sistemleri ile Donatılmış Binek Araçların Onayı ile ilgili Teknik Düzenleme

R-141

Lastik Basınç İzleme Sistemleri (TPMS) ile Donatılmış Araçların Onayı ile İlgili Teknik Düzenleme

R-142

Motorlu Araçlara Lastiklerin Takılması ile İlgili Teknik Düzenleme

R-143

Ağır Hizmet Araçları ve Dizel Motorlarına Sonradan Takılacak (Retrofit) Olan Çift Yakıtlı Ağır Hizmet Motor Sistemleri (HDDF-ERS) ile İlgili Teknik Düzenleme

R-144

Kaza Durumu Acil Çağrı Sistemlerine (AECS) İlişkin Teknik Düzenleme

Ia. Kaza Durumu Acil Çağrı Aksamları (AECC)

Ib. M1 ve N1 Kategorisi Araçlara Takılmak Üzere Tasarlanmış Kaza Durumu Acil Çağrı Cihazları (AECD)

II. Onaylanmış Tipte AECD ile Donatıldıklarında Araçların Kaza Durumu Acil Çağrı Sistemleri (AECS)

III. Onaylanmamış Tipte AECD ile Donatıldıklarında Araçların Kaza Durumu Acil Çağrı Sistemleri (AECS)

R-145

Isofiks Bağlantı Sistemleri, Isofiks Üstten Bağlantı Aparatları ve i-Size Oturma Konumlarına İlişkin Araçların Onayı ile İlgili Teknik Düzenleme

R-146

L1, L2, L3, L4 ve L5 Kategorisi Hidrojen Yakıtlı Araçların Güvenlikle İlgili Performansı Hakkında Bu Araçların ve Aksamlarının Onayı ile İlgili Teknik Düzenleme

R-147

Tarım Araçlarının Mekanik Bağlantı Elemanlarının Onayı ile İlgili Teknik Düzenleme

”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/2/2009

27140

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

20/9/2013

28771

2-

3/9/2014

29108

3

30/4/2016

29699