9 Ağustos 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30857

DÜZELTME

08/08/2019 tarihli ve 30856 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, “Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)”in 1 inci maddesinde yer alan “cetvel aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.” ibaresi “cetvelde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.” şeklinde düzeltilmiştir.