5 Ağustos 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30853

YÖNETMELİK

Kadir Has Üniversitesinden:

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMCİLİK, YENİLİKÇİLİK VE TEKNOLOJİ

TRANSFERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/8/2013 tarihli ve 28748 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadir Has Üniversitesi Girişimcilik, Yenilikçilik ve Teknoloji Transferi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.