4 Ağustos 2019 Tarihli ve 30852 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—   Akdeniz Üniversitesi Verem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Batman Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—   İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Okan Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—   İşkolu Tespit Kararları (No: 2019/44, 2019/45, 2019/46, 2019/47, 2019/48, 2019/49, 2019/50, 2019/51, 2019/52, 2019/53, 2019/54, 2019/55, 2019/56, 2019/57, 2019/58, 2019/59, 2019/60, 2019/61, 2019/62, 2019/63, 2019/64, 2019/65, 2019/66, 2019/67, 2019/68, 2019/69, 2019/70, 2019/71, 2019/72, 2019/73, 2019/74, 2019/75, 2019/76, 2019/77 ve 2019/78)

—   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/22)

—   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/23)

—   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/24)

—   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/25)

—   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/26)

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.