31 Temmuz 2019 Tarihli ve 30848 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARI

––  Hazine ve Maliye Bakanlığında Açık Bulunan Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığına, Hazine Başkontrolörü Ahmet TUTAL’ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/247)

 

YÖNETMELİKLER

––  Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Terapötik Aferez Merkezleri ve Üniteleri Hakkında Yönetmelik

 

TEBLİĞ

––  6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2019 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 3/7/2019 Tarihli ve 2016/57050 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 3/7/2019 Tarihli ve 2016/69236 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 3/7/2019 Tarihli ve 2016/78974 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 4/7/2019 Tarihli ve 2016/7508 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.