25 Temmuz 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30842

KANUN

KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASINA KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİNİN

KATILIMINA İLİŞKİN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7184                                                                                                         Kabul Tarihi: 11/7/2019

MADDE 1 – (1) 6 Şubat 2019 tarihinde Brüksel’de imzalanan “Kuzey Atlantik Antlaşmasına Kuzey Makedonya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

24/7/2019