23 Temmuz 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30840 (Mükerrer)

TBMM KARARI

ON BİRİNCİ KALKINMA PLANININ (2019-2023)

ONAYLANDIĞINA İLİŞKİN KARAR

 

Karar No. 1225                                                                                                     Karar Tarihi: 18.07.2019

On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023), 30.10.1984 tarihli ve 3067 sayılı Kanun gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 18.07.2019 tarihli 105’inci Birleşiminde onaylanmıştır.

 

On Birinci Kalkınma Planı ekleri için tıklayınız