21 Temmuz 2019 Tarihli ve 30838 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

––  Türkiye Harita Genel Komutanlığı ile Çin Ulusal Ölçme, Haritacılık ve Coğrafi Bilgi İdaresi Arasında Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1337)

––  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1338)

 

YÖNETMELİKLER

––  İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

––  Yeditepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.