16 Temmuz 2019 Tarihli ve 30833 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

––  Malatya Turgut Özal Üniversitesi Atçılık ve Atlı Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Siirt Üniversitesi Hayvan Islahı ve Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Yozgat Bozok Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

––  Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

––  6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesinde Yer Alan Gayrisafi Gelirin Tespitine İlişkin Tebliğ

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.