13 Temmuz 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30830

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ HAYVANSAL GIDALARDA BULUNABİLECEK

FARMAKOLOJİK AKTİF MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI VE

MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/3/2017 tarihli ve 30000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinin EK-1’indeki Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri başlıklı Bölüm-1’de yer alan İzinli Maddeler listesindeki Gentamisin isimli aktif madde satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

Gentamisin

Gentamisin C1, Gentamisin C1a, Gentamisin C2 ve Gentamisin C2a toplamı

Gıda elde edilen tüm memeli hayvan türleri, Balık

50 mg/kg

Kas

Böbrek için verilen MKL, böbrek ve derinin doğal oranları içindir.

Yağ için verilen MKL, domuzlarda yağ ve derinin doğal oranları içindir.

Antienfeksiyöz maddeler/
Antibiyotikler

50 mg/kg

Yağ

200 mg/kg

Karaciğer

750 mg/kg

Böbrek

100 mg/kg

Süt

”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/3/2017

30000

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/2/2019

30693