8 Temmuz 2019 Tarihli ve 30825 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

––  Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

––  Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban YILMAZ’ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/190)

––  Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Zekeriya BİRKAN’ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/191)

––  Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Uğurhan KUŞ’un Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/192)

 

YÖNETMELİK

––  Malatya Turgut Özal Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


8/7/2019 tarihli ve 30825 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Cumhurbaşkanı Kararı, Yönetmelikler ile Tebliğler yayımlanmıştır.