6 Temmuz 2019 Tarihli ve 30823 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 1294, 1295, 1296, 1297, 1298 ve 1299)

 

#ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI#

––  Anayasa Mahkemesi Üyeliğine, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selahaddin MENTEŞ’in Seçilmesine Dair Karar (Karar: 2019/158)

 

ATAMA KARARLARI

––  Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2019/159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185)

 

YÖNETMELİKLER

––  Sosyal Yardım Verilerinin Kaydedilmesine ve Paylaşılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği

––  Turizm Tesisleri Uygulama Yönetmeliği

––  Frengi Savaş Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

––  İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik

––  Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar ile İlgili Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

GENELGELER

––  Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri ile İlgili 2019/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

––  Kıbrıs İşlerinin Koordinasyonu ile İlgili 2019/13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

 

TEBLİĞLER

––  4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2019 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/21)

––  Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-14.2.b)

––  Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.3.d)

 

KURUL KARARI

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/06/2019 Tarihli ve 8674 Sayılı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri