5 Temmuz 2019 Tarihli ve 30822 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

7180     Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

––  Bazı Fakülte ve Enstitünün Kurulması ile Bazı Yüksekokul ve Enstitülerin Kapatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1268)

––  Adana İli, Karataş ve Yumurtalık İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Yumurtalık Lagünü Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1269)

––  Bitlis İli, Adilcevaz İlçesinde Bulunan Aygır Gölü Potansiyel Doğal Sit Alanı Kapsamına Giren ve Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1270)

––  Hakkari İli, Yüksekova İlçesinde Bulunan Cilo Sat Buzulları Potansiyel Doğal Sit Alanı Kapsamına Giren ve Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1271)

––  Tekirdağ İlinde Tesis Edilecek Kızılcaterzi Rüzgar Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1272)

––  Bilecik İlinde Tesis Edilecek Meryem Rüzgar Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1273)

––  Balıkesir İlinde Tesis Edilecek Şapdağı Rüzgar Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1274)

––  İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark İstanbul-2)’nin Sınır ve Koordinatlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1275)

––  Mersin İli, Gülnar İlçesinde Bulunan Ilısu Şelalesi Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1276)

––  Van İli, Tuşba İlçesinde Bulunan Çarpanak Adası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1277)

––  Van İli, Tuşba İlçesinde Bulunan Adır Adası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1278)

––  Van İli, Gevaş İlçesinde Bulunan Akdamar Adası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1279)

––  Rize İçmesuyu Projesi (DOKAP) Kapsamındaki Rize Civar Yerleşimler 2. Kısım İçmesuyu İsale Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1280)

––  Eskişehir İlinde Tesis Edilecek Kartal Rüzgar Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1281)

––  Bursa İlinde Tesis Edilecek Taşpınar Rüzgar Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1282)

 

YÖNETMELİKLER

––  Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gül ve Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Uludağ Üniversitesi Türk Devletleri ve Akraba Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

––  2019 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 8/5/2019 Tarihli ve 2015/8147 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 28/5/2019 Tarihli ve 2015/7942 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 28/5/2019 Tarihli ve 2016/50678 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


5/7/2019 tarihli ve 30822 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Milletlerarası Andlaşmalar, Milletlerarası Sözleşme ve Cumhurbaşkanı Kararları yayımlanmıştır.