27 Haziran 2019 Tarihli ve 30814 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARI

1218     Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

––  Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 41)

 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

––   4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 1242)

––   4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 3 üncü Maddesi Uyarınca Hesaplanacak Ek Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 1243)

––   Tarım ve Orman Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 1244)

––   Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 1245)

––   Bingöl İlinde Tesis Edilecek Aşağı Kaleköy Barajı ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1246)

––   Ağrı İlinde Tesis Edilecek Kaplan Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1247)

––   Antalya İli, Kaş İlçesinde Bulunan Saklıkent Kanyonu Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1248)

––   154 kV Gölpazarı-Paşalar Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1249)

––   154 kV Akyel-1 RES TM-Karaman OSB TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1250)

––   İstanbul İli, Çatalca İlçesi, İnceğiz Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kartepe (Umurtepe) 1. Derece Doğal Sit Alanı Kapsamına Giren Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1251)

––   Çanakkale İli, Biga İlçesinde Bulunan Bazı Alanın İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi Anonim Şirketi Çanakkale Özel Endüstri Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1252)

––   Gaziantep İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Belkıs TM-Karkamış TM Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1253)

––   Kırıkkale İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Karabucak KÖK-Alıcıyeniyapan-Kaldırım Köyleri Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1254)

––   Adana İli, Aladağ İlçesinde Bulunan Yerköprü Doğal Oluşumları Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1255)

––   154 kV Traçim-Demirköy Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1256)

 

ATAMA KARARLARI

––  Diyanet İşleri Başkanlığına Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2019/147)

––  Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde Açık Bulunan I. Hukuk Müşavirliğine, Selami KORKMAZ’ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/148)

––  Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Güneydoğu Anadolu (Diyarbakır) Bölge Müdürü Ekrem TOSUN’un Görevden Alınması Hakkında Karar (Karar: 2019/149)

––  Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Edip MÜYESSEROĞLU’nun Yeniden Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/150)

––  Kültür ve Turizm Bakanlığına Ait Görevden Alma Kararı (Karar: 2019/151)

––  Kültür ve Turizm Bakanlığına Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2019/152)

 

YÖNETMELİKLER

––   Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1238)

––   Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1239)

––   Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1240)

––   Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1241)

––   Devlet Arşivleri Başkanlığına Devredilen Sözleşmeli Personelin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26 ncı Maddesi Kapsamında İstihdamına İlişkin Yönetmelik

––   Devlet Arşivleri Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

––   Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

––   Strateji ve Bütçe Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

––   Strateji ve Bütçe Başkanlığı Personelinin Yetiştirilmesi Amacıyla Yurt Dışına Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik

––   Strateji ve Bütçe Başkanlığı Strateji ve Bütçe Uzmanlığı Yönetmeliği

––   Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/20)

––  Süt Ürünleri Lisanslı Depo Tebliği

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


27/6/2019 tarihli ve 30814 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Milletlerarası Andlaşmalar yayımlanmıştır.