27 Haziran 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30814

TBMM KARARI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN ÇALIŞMA SÜRESİNİN

UZATILMASINA İLİŞKİN KARAR

Karar No. 1218                                                                                                         Karar Tarihi: 18.06.2019

Anayasa’nın 93’üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 5’inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 18.06.2019 tarihli 90’ıncı Birleşiminde karar verilmiştir.