26 Haziran 2019 Tarihli ve 30813 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

7179     Askeralma Kanunu

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

––  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1195)

––  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sahil Güvenlik Alanında Destek ve İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1197)

 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

––  Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1196)

––   Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1198)

––   Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1199)

––   Filyos Endüstri Bölgesinde Başvuruda Bulunan Yatırımcıların Yatırımda Kullanacakları Sabit Yatırım Tutarı Üzerinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü Hesabına Yatıracakları Oranın Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1200)

––   Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesinde Başvuruda Bulunan Yatırımcıların Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Hesabına Yatıracakları Oranın Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1201)

––   Kamu Hizmeti Yükümlülüğü Kapsamında Yolcu Taşımacılığı Hizmeti Verilecek Demiryolu Hatlarının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1202)

––   Türkiye Maarif Vakfına Kaynak Aktarılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1203)

 

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

––  Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

––   Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Ait Görevden Alma Kararı (Karar: 2019/139)

––   Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Ait Atama Kararları (Karar: 2019/140 ve 141)

––   Toplu Konut İdaresi Başkanlığında Açık Bulunan Başkan Yardımcılıklarına, Mustafa Levent SUNGUR ve Ömer Faruk KARABAYIR’ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/142)

––   Tunus Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Refik Ali ONANER’in Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/143)

––   Tarım ve Orman Bakanlığına Ait Görevden Alma Kararı (Karar: 2019/144)

––   Meteoroloji Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşaviri Yusuf HAYKIR’ın Görevden Alınması Hakkında Kararları (Karar: 2019/145)

 

KURUL KARARLARI

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/06/2019 Tarihli ve 8663, 8665, 8666, 8667-1 ve 8667-2 Sayılı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


26/6/2019 tarihli ve 30813 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.


Tıklayınız


26/6/2019 tarihli ve 30813 2.mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Anayasa Mahkemesine Ait Kararlar yayımlanmıştır.


Tıklayınız


26/6/2019 tarihli ve 30813 3. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Milletlerarası Andlaşmalar yayımlanmıştır.