22 Haziran 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30809

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ

HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2007/1)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SAYI: 2019/12)

MADDE 1 – 3/2/2007 tarihli ve 26423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ (Sayı: 2007/1)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Yatırım vekaleti sözleşmesine dayalı katılma hesapları 1 ayın altında vadelerde de açılabilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/7/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

 

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/2/2007

26423

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/7/2015

29423