22 Haziran 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30809

YÖNETMELİK

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden:

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/7/2016 tarihli ve 29783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Üniversite tarafından görevlendirilen veya diğer resmi kurumlarca görevlendirilmesi teklif edilen öğrencilerin kayıtlı oldukları derslere devam ve izin durumları, Birim Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve izin verilen öğrenciler, görevli oldukları sürece izinli sayılır. Öğrenciye, anne, baba, kardeş, eş ve çocuklarının vefatında Birim Yönetim Kurulu kararıyla 7 gün izin verilir. Bunun dışındaki tüm mazeretler ve Birim Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen heyet raporu hariç raporlu olunan süreler devamsızlıktan sayılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Yılsonu genel sınavına katılabilmek için iki yarıyıl başarı ortalamasının en az 50 puan olması esastır. Ancak, yılsonu genel sınavına girmeye esas olan başarı ortalaması, öğrenci başarıları esas alınarak Birim Yönetim Kurulu tarafından 30-50 puan aralığında belirlenebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilerin yılsonu başarı notu; iki yarıyılın başarı not ortalamasının %45'iyle, yılsonu genel sınavdan aldığı notun %55’inin toplamından oluşur. Öğrencinin hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış sayılabilmesi için yılsonu genel başarı notunun 100 üzerinden 60 ve üzeri olması esastır. Ancak, öğrencinin yılsonu genel başarı notunun belirlenmesinde Birim Yönetim Kurulu kararıyla 40 puana kadar taban puan uygulaması yapılabilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/7/2016

29783

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

5/10/2016

29848

2-

19/4/2018

30396

3-

24/6/2018

30458