22 Haziran 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30809

YÖNETMELİK

Sermaye Piyasası Kurulundan

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

MERKEZİ TAKAS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/7/2013 tarihli ve 28711 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Takas Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (i) bendi eklenmiştir.

“i) G7 ülkeleri tarafından ihraç edilen iç borçlanma senetleri ile Euro tahviller.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

18/7/2013

28711

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

8/5/2018

30415

2-

20/11/2018

30601