19 Haziran 2019 Tarihli ve 30806 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

––  Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 39)

 

CUMHURBAŞKANI KARARI

––  Elazığ İli, Maden İlçesi, Camiikebir Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1150)

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

––  Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar

 

YÖNETMELİK

––  Konya Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

––  2019 Yılı Nisan Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

––  2019 Yılı Nisan Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 18/4/2019 Tarihli ve 2015/7453 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 8/5/2019 Tarihli ve 2015/9880 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 8/5/2019 Tarihli ve 2015/12753 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 9/5/2019 Tarihli ve 2018/696 Başvuru Numaralı Kararı

 

YARGITAY KARARI

––  Yargıtay 19. Ceza Dairesine Ait Karar

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri