17 Haziran 2019 Tarihli ve 30804 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANI KARARI

––  13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1149)

 

YÖNETMELİKLER

––  İstanbul Esenyurt Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  İstanbul Gedik Üniversitesi Kuluçka ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  İstanbul Gedik Üniversitesi Malzeme-Metalurji Teknolojileri İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Yalova Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri