15 Haziran 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30802

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

TAPU VE KADASTRO VERİLERİNİN PAYLAŞIMI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/3/2015 tarihli ve 29288 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Döner sermaye hizmet bedeli, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 487 nci maddesi ve 34 üncü bölümüne ekli (I) sayılı tarife cetveli kapsamında belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/3/2015

29288

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/11/2018

30582