15 Haziran 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30802

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİNDE

KULLANILABİLECEK REFERANS FAİZLER VE ENDEKSLERE

DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2007/1)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2019/10)

MADDE 1 – 5/5/2007 tarihli ve 26513 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Değişken Faizli Konut Finansmanı Sözleşmelerinde Kullanılabilecek Referans Faizler ve Endekslere Dair Tebliğ (Sayı: 2007/1)’in 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Değişken faizli konut finansmanı sözleşmeleri düzenlenirken Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en güncel Tüketici Fiyat Endeksi yıllık yüzde değişim oranı, sözleşmede belirtilen dönemlerde faiz oranı ayarlaması yapılırken ise içinde bulunulan aydan bir önceki ayda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi yıllık yüzde değişim oranı esas alınır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

5/5/2007

26513