11 Haziran 2019 Tarihli ve 30798 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

––  İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

––  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

––  2019 Yılı Nisan Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

––  2019 Yılı Nisan Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

––  2019 Yılı Nisan Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

––  2019 Yılı Nisan Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

––  Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri