8 Haziran 2019 Tarihli ve 30795 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bitki Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Deney Hayvanları Üretim, Bakım, Uygulama ve Araştırma Merkezi (İYTEDEHAM) Yönetmeliği

––  Yalova Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Yalova Üniversitesi Sosyal Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri