1 Haziran 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30791

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/17)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/28)

MADDE 1 – 27/3/2018 tarihli ve 30373 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/17)’in  “Destekleme Uygulama Takvimi” başlıklı EK-2’sinin “Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği” satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin  “Destekleme Talep Formu” başlıklı EK-4’ünün “Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği” satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/3/2018

30373

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

8/6/2018

30445

2-

19/1/2019

30660

3-

26/3/2019

30726